Godziny lekcji i przerw:


 

 1-lekcja

800 - 845

przerwa

845 - 850

2-lekcja

850 - 935

przerwa śniadaniowa

935 - 945

3-lekcja

945 - 1030

przerwa

1030 – 1035

4-lekcja

1035 - 1120

przerwa

obiadowa

1120– 1145

5-lekcja

1145 - 1230

przerwa

1230 - 1235

6-lekcja

1235 - 1320

przerwa

1320 - 1325

7-lekcja

1325 - 1410

przerwa

1410 - 1415

8-lekcja

1415 - 1500

 

 

Godziny indywidualnych kontaktów nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021


 

Kontakty indywidualne obecnie ograniczone do telefonów, dziennika elektronicznego
 i platformy Microsoft-Teams (konto ucznia)

 

 

 

Podział godzin obowiązujący od 22.02.2021 r.


 

 

Klasa I

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz.

2

850 - 935

g. dyr. w - f eduk. wcz. religia eduk. wcz.

3

945 - 1030

eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. e. plast. j. angielski

4

1035 - 1120

eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. angielski eduk. muz.

5

1145 - 1230

e. inf. 2/2   e. inf. 1/2 eduk. wcz. w - f

 

Klasa II

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

eduk. wcz. w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz.

2

850 - 935

eduk. inf. eduk. wcz. eduk. muz. w - f religia

3

945 - 1030

eduk. wcz. eduk. wcz. religia eduk. plas. eduk. wcz.

4

1035 - 1120

eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. eduk. wcz.

5

1145 - 1230

j. angielski   w - f g. dyr.  

 

Klasa III

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

g. dyr. eduk. wcz. g. dyr. eduk. wcz. eduk. wcz.

2

850 - 935

w - f eduk. wcz. religia eduk. wcz. eduk. wcz.

3

945 - 1030

eduk. inf. j. angielski eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz.

4

1035 - 1120

eduk. wcz. w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. muz.

5

1145 - 1230

  eduk. plast. w - f eduk. wcz. religia

 

Klasa IV

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

plastyka technika j. angielski j. angielski historia

2

850 - 935

j. polski przyroda j. polski przyroda w - f

3

945 - 1030

muzyka religia j. polski matematyka matematyka

4

1035 - 1120

religia j. polski w - f j. polski matematyka

5

1145 - 1230

godz. wych. w - f matematyka info. 1/2 j. angielski

6

1235 - 1320

wdż. info. 2/2   g. dyr.  

7

1325 - 1410

w - f        

 

Klasa V

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

biologia g. dyr. w - f w - f religia

2

850 - 935

matematyka geografia informatyka historia j. polski

3

945 - 1030

religia j. polski matematyka j. polski j. polski

4

1035 - 1120

w - f matematyka muzyka matematyka w - f

5

1145 - 1230

j. angielski technika j. polski wdż j. angielski

6

1235 - 1320

plastyka historia j. angielski   godz. wych.

 

Klasa VI

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

matematyka historia info - 1/2 j. polski w - f

2

850 - 935

technika matematyka matematyka matematyka muzyka

3

945 - 1030

j. polski geografia w - f w - f religia

4

1035 - 1120

historia j. angielski j. polski religia j. polski

5

1145 - 1230

w - f j. polski j. angielski godz. wych. g. dyr.

6

1235 - 1320

j. angielski biologia plastyka    

7

1325 - 1410

wdż.   info. 2/2    

 

Klasa VII

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

j. polski geografia religia matematyka godz. wych.

2

850 - 935

j. niemiecki j. polski historia j. angielski chemia

3

945 - 1030

matematyka matematyka geografia informatyka j. niemiecki

4

1035 - 1120

j. angielski chemia fizyka biologia j. angielski

5

1145 - 1230

historia biologia plastyka j. polski matematyka

6

1235 - 1320

g. dyr. fizyka j. polski j. polski religia

7

1325 - 1410

muzyka   w - f w - f w - f

8

1415 - 1500

        w - f

 

Klasa VIII
 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

j. niemiecki info. 2/2 j. polski info. 1/2 matematyka

2

850 - 935

chemia j. angielski w - f j. polski fizyka

3

945 - 1030

w - f biologia historia chemia w - f

4

1035 - 1120

matematyka wos matematyka w - f j. niemiecki

5

1145 - 1230

fizyka matematyka geografia godz. wych. historia

6

1235 - 1320

j. angielski j. polski religia j. angielski j. polski

7

1325 - 1410

g. dyr.     edu. d. bez. j. polski

8

1415 - 1500

wos     religia