Godziny lekcji i przerw:


 

 1-lekcja

800 - 845

przerwa

845 - 850

2-lekcja

850 - 935

przerwa śniadaniowa

935 - 945

3-lekcja

945 - 1030

przerwa

1030 – 1035

4-lekcja

1035 - 1120

przerwa

obiadowa

1120– 1145

5-lekcja

1145 - 1230

przerwa

1230 - 1235

6-lekcja

1235 - 1320

przerwa

1320 - 1325

7-lekcja

1325 - 1410

przerwa

1410 - 1415

8-lekcja

1415 - 1500

 

 

Godziny indywidualnych kontaktów nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020


 

 

 

Dyrektor szkoły

(wych. kl. IV)

mgr L. Jemioło-Proczek

poniedziałek 1325- 1525

Klasa

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godzina

Klasa  II

mgr M. Drop wtorek

 855- 940

----------

mgr A. Opiela ----------

 ----------

Klasa III mgr Sylwia Helowicz piątek 1050- 1135

Klasa I

mgr M. Zielińska czwartek

855- 940

Klasa V

mgr G. Niziołek-Zaręba czwartek

1050- 1135

Klasa VI

mgr A. Antonik-Łazasz poniedziałek 1155- 1240

Klasa VII

mgr E. Zatorska

wtorek

9 - 10

Klasa VIII mgr N. Arciszewski wtorek

855- 940

j. angielski mgr M. Malicka czwartek

955- 1040

 historia, j. niemiecki

mgr A. Wolak środa

855- 940

 religia, świetlica

mgr K. Kolis

piątek

855- 940

przyroda, biologia, chemia mgr M. Dragan-Michalak piątek 940- 1030
j. polski kl. IV mgr Beata Mazur

wtorek

800- 845
wdż. mgr Piotr Wolak    
geografia mgr Ł. Muniak wtorek 855- 940
religia ks. Janusz Psonak    
matematyka kl. V, informatyka mgr Marcelina Helowicz wtorek 855- 940
muzyka, plastyka mgr Hiacynta Wójtowicz piątek 855- 940

 

 

Podział godzin obowiązujący od 23.11.2020 r.


 

 

Klasa I

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz.

2

850 - 935

g. dyr. w - f eduk. wcz. religia eduk. wcz.

3

945 - 1030

eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. e. plast. j. angielski

4

1035 - 1120

eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. angielski eduk. muz.

5

1145 - 1230

e. inf. 1/2   e. inf. 2/2   w - f

 

Klasa II

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

eduk. wcz. w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz.

2

850 - 935

eduk. inf. eduk. wcz. eduk. muz. w - f religia

3

945 - 1030

eduk. wcz. eduk. wcz. religia eduk. plas. eduk. wcz.

4

1035 - 1120

eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski g. dyr. eduk. wcz.

5

1145 - 1230

j. angielski eduk. wcz. w - f    

 

Klasa III

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

g. dyr. eduk. wcz. g. dyr. eduk. wcz. eduk. wcz.

2

850 - 935

w - f eduk. wcz. religia eduk. wcz. eduk. wcz.

3

945 - 1030

eduk. inf. j. angielski eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz.

4

1035 - 1120

eduk. wcz. w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. muz.

5

1145 - 1230

  eduk. plast. w - f eduk. wcz. religia

 

Klasa IV

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

historia technika j. angielski j. angielski przyroda

2

850 - 935

j. polski godz. wych. j. polski przyroda w - f

3

945 - 1030

muzyka religia j. polski matematyka matematyka

4

1035 - 1120

religia j. polski w - f j. polski matematyka

5

1145 - 1230

plastyka w - f matematyka inf. 1/2 j. angielski

6

1235 - 1320

w - f info. 2/2   g. dyr.  

 

Klasa V

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

biologia g. dyr. w - f w - f religia

2

850 - 935

matematyka geografia informatyka historia j. polski

3

945 - 1030

religia j. polski matematyka j. polski j. polski

4

1035 - 1120

w - f matematyka muzyka matematyka w - f

5

1145 - 1230

j. angielski historia j. polski technika j. angielski

6

1235 - 1320

plastyka   j. angielski   godz. wych.

 

Klasa VI

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

  j. polski matematyka historia w - f

2

850 - 935

technika matematyka matematyka matematyka muzyka

3

945 - 1030

j. polski geografia w - f w - f religia

4

1035 - 1120

j. polski j. angielski j. polski religia j. polski

5

1145 - 1230

w - f info. 1/2 j. angielski godz. wych. g. dyr.

6

1235 - 1320

j. angielski   plastyka biologia historia

7

1325 - 1410

    info. 2/2    

 

Klasa VII

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

j. polski geografia religia matematyka godz. wych.

2

850 - 935

historia j. polski fizyka j. angielski chemia

3

945 - 1030

matematyka matematyka geografia informatyka historia

4

1035 - 1120

j. angielski chemia j. niemiecki biologia j. angielski

5

1145 - 1230

fizyka biologia plastyka j. polski matematyka

6

1235 - 1320

g. dyr. j. niemiecki j. polski j. polski religia

7

1325 - 1410

muzyka   w - f w - f w - f

8

1415 - 1500

wdż.       w - f

 

Klasa VIII
 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

g. dyr. info. 2/2 j. polski info. 1/2 matematyka

2

850 - 935

chemia j. angielski w - f j. polski fizyka

3

945 - 1030

w - f biologia historia chemia w - f

4

1035 - 1120

fizyka j. niemiecki matematyka w - f j. niemiecki

5

1145 - 1230

godz. wych. matematyka geografia matematyka historia

6

1235 - 1320

j. angielski j. polski religia j. angielski j. polski

7

1325 - 1410

wos wos   edu. d. bez. j. polski

8

1415 - 1500

  wdż.   religia