Zarządzenie dyrektora nr 2 - użyczenie podręczników

Załącznik do Zarządzenia dyrektora nr 2


Podręczniki 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII DĄBROWSKIEJ w RZEMIENIU  WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zobacz listę podręczników: KLIKNIJ TUTAJ

Proszę zwrócić uwagę na podręczniki i ćwiczenia które kupują rodzice!


Podręczniki 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII DĄBROWSKIEJ w RZEMIENIU  WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zobacz listę podręczników. KLIKNIJ TUTAJ

Proszę zwrócić uwagę na podręczniki i ćwiczenia które kupują rodzice!


Podręczniki 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII DĄBROWSKIEJ w RZEMIENIU  WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zobacz listę podręczników. KLIKNIJ TUTAJ

Proszę zwrócić uwagę na podręczniki i ćwiczenia które kupują rodzice!


Podręczniki 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII DĄBROWSKIEJ w RZEMIENIU  WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zobacz listę podręczników. KLIKNIJ TUTAJ

Proszę zwrócić uwagę na podręczniki i ćwiczenia które kupują rodzice!


Podręczniki 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII DĄBROWSKIEJ w RZEMIENIU  WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zobacz listę podręczników. Kliknij TUTAJ

Proszę zwrócić uwagę na podręczniki i ćwiczenia które kupują rodzice!


Podręczniki 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII DĄBROWSKIEJ w RZEMIENIU  WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zobacz listę podręczników. Kliknij TUTAJ

Proszę zwrócić uwagę na podręczniki i ćwiczenia które kupują rodzice!