OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "ZABAWA SZTUKĄ"

W tym roku szkolnym klasa V bierze udział
w OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM "ZABAWA SZTUKĄ"
.

    Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Spośród zaproponowanych 22 zadań nauczyciel wraz ze swoją klasą realizuje co najmniej 5 zadań. Zadania należy traktować jako propozycje, które dostosowuje do możliwości dzieci. Nie ma sztywnych schematów i instrukcji, zadania realizowane są według pomysłu nauczyciela z uwzględnieniem kreatywności i możliwości dzieci. Kluczowe jest odwołanie do świata sztuki,  celem projektu nie jest tworzenie tylko prac plastycznych. W projekcie nie wykorzystujemy kolorowanek itp..


    Uczniowie klasy piątej wykonali zadanie nr 20 - kije deszczowe -inspirowane twórczością Aborygenów . Zadanie realizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”.

  


    Klasie piątej udało się zrealizować 9 zadanie "Pole kwiatów" - według założeń Herve Tulleta. Zadanie realizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” . Było wesoło i kolorowo.

KLIKNIJ !!!


  „Zakręcone obrazy” wykonane przez uczniów klasy V.
     Zadanie realizowanie jest w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”.
    Fotorelacja: TUTAJUczniowie klasy 5 wykonali kolejne zadanie - numer 3  „Kolorowe dźwięki”. Najpierw zapoznali się z obrazami Kandinsky’ego „Studium koloru”, a następnie wykonali swoje własne obrazy, które wybrzmiały na dzwonkach. Zadanie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "zabawa sztuką".

Kliknij w obraz!


Uczniowie klasy piątej wykonali swoje pierwsze zadanie-numer 8. Zainspirowani twórczością Yayoi Kusama  stworzyli swoje „Magiczne drzewo”.    Zadanie realizowanie jest w ramach:
 OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO„ZABAWA SZTUKĄ”
 

Tradycyjny  Sad

    Ogólnopolski projekt edukacyjny, który organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

    Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

 

Cele projektu: 

    Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.  Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

ETAP I - ROZMAWIAMY O SADZIE

    Powołanie 10 - osobowego zespołu uczestników, który zdobywa wiedzę z zakresu sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew (niewpływającego negatywnie na środowisko). Zespół ma za zadanie wypromowanie inicjatywy w środowisku szkolnym oraz znalezienie i przygotowanie terenu do założenia mini sadu.

Grupa 10 uczniów z klasy VI pod opieką Pani mgr Marii Dragan – Michalak przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska
 „Tradycyjny Sad”.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.  Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

14 marca 2019 r. grupa projektowa „Odkrywcy starych sadów”  oraz pozostali uczniowie z klasy VI i V udali się na wycieczkę na ziemię sandomierską.  W trakcie wycieczki zwiedzili stare oraz młode sady, poznali odmiany drzew owocowych, budowę morfologiczną drzewa raz owoców drzew owocowych, poznali na czym polegają prace pielęgnacyjne wykonywane przez sadowników, sposoby zbioru, przechowywania oraz przetwórstwa owoców. Na zakończenie wycieczki wzięli udział w warsztatach o zdrowej żywności i zdrowym odżywianiu się. W trakcie zajęć poznali wartości odżywcze owoców i przetworów owocowych. 

 

 

     Z wielką radością informujemy, że drużyna „Odkrywcy starych sadów” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu bardzo dobrze wykonała zadania konkursowe I etapu – „Rozmawiamy o sadzie” i znalazła się w gronie szkół, którym przyznano granty na założenie mini sadu. Lista wszystkich szkół, którym przyznano granty:

 https://tradycyjnysad.pl/pliki/AKTUALNOSCI/TS-2-wyniki-grant2.pdf

 

ETAP II - SADZIMY SAD

 To etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu.

1.     Założenie kroniki sadu – Kronikę sadu założyła i prowadzi uczennica Karolina Lewandowska

2.     Przygotowanie materiałów promocyjnych:

a.   Plakat informacyjny: Oskar Misiaszek

b.  Ulotki informacyjne: Oskar Leś

c.   Prezentacja multimedialna: Emilia Augustyn

3.   Przeprowadzenie prac sadowniczych. Sadzonki grusz zostały zamówione w szkółce rekomendowanej przez organizatora projektu i za pośrednictwem kuriera dotarły do szkoły dnia 8 maja 2019 r. Uczniowie wraz z opiekunem projektu przy fachowej pomocy Pana Kazimierza Webera niezwłocznie przystąpili do zasadzenia drzewek w miejscu wybranym na szkolny sad.

   

4.    Organizacja Forum Rodziców: 27 maja w szkole odbyło się spotkanie rodziców, w trakcie którego Członkowie zespołu „Odkrywcy Starych Sadów” przedstawili idee Ogólnopolskiego konkursu „Tradycyjny Sad” oraz jakie zadania zostały już wykonali oraz co jeszcze jest do zrobienia. Pozostali uczestnicy grupy projektowej rozdali ulotki wszystkim zebranym rodzicom.

 

Wyniki konkursu - w etapie "ZAKŁADAMY SAD" - dla uczniów do VI klasy
Kolejność zespołów według ilości zdobytych punktów:

https://tradycyjnysad.pl/index.php?m=wy&idetap=2

 

SAD PO LATACH

Zdjęcia wykonano 11.10.2023r.