Regulamin wyboru Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców.


Rada Rodziców 2022/2023

W dniu 22.09.2022 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców
z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą
liczbę głosów są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

W dniu 22.09.2022 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:
 

Klasa:

 Imię i nazwisko:

Funkcja w radzie:

I

Daria Socha

Skarbnik

II

Sylwia Kwilas

Członek

III

Sławomir Pawlik

Sekretarz

IV

Bernadetta Krawczyk

Przewodnicząca

V

Natalia Madej

Członek

VI

Izabela Buryło

Członek

VII

Agnieszka Kipa

Członek

VIII

Anna Michalik

Z-ca przewodniczącej

 


Rodzice 2021/2022

    W dniu 23.09.2021 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    W dniu 23.09.2021 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa

 Imię i nazwisko

Funkcja w radzie

III

Bernadetta Krawczyk

Przewodniczący

VI

Agnieszka Kipa

Z-ca przewodniczącego

VIII

Agnieszka Krawczyk

Skarbnik

II

Beata Łakomy

Sekretarz

VII

Anna Wesołowska-Michalik

Członek

IV

Izabela Buryło

Członek

I

Anna Świątek

Członek

V

Bernadetta Kulig

Członek

 


Rodzice 2020/2021

W dniu 29.09.2020 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców
z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    W dniu 29.09.2020 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa

 Imię i nazwisko

Funkcja w radzie

II

Bernadetta Krawczyk

Przewodniczący

VIII

Ewa Augustyn-Leś

Z-ca przewodniczącego

VII

Agnieszka Krawczyk

Skarbnik

VI

Anna Wesołowska - Michalik

Sekretarz

III

Małgorzata Więcek

Członek

I

Anna Harla

Członek

IV

Anna Winiarz

Członek

V

Bogusława Haracz

Członek

 


Rodzice 2019/2020

W dniu 26.09.2019 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców
z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    W dniu 26.09.2019 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa

 Imię i nazwisko

Funkcja w radzie

I

Bernadetta Krawczyk

Przewodniczący

VIII

Andrzej Majewski

Z-ca przewodniczącego

VI

Agnieszka Krawczyk

Skarbnik

V

Anna Michalik

Sekretarz

III

Katarzyna Krasoń

Członek

II

Kinga Kwarta

Członek

VII

Agnieszka Jemioło

Członek

V

Agnieszka Kołata

Członek

 


Rodzice 2018/2019

W dniu 20.09.2018 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców
z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą
liczbę głosów są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

W dniu 20.09.2018 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Kinga Kwarta członek
II Magdalena Gawryś członek
III Agnieszka Kołata członek
IV Dorota Strzelczyk sekretarz
V Agnieszka Krawczyk z-ca przewodniczącego
VI Agnieszka Jemioło skarbnik
VII Andrzej Majewski przewodniczący
VIII Anna Kania-Bogdan członek


 


Rodzice 2017/2018

W dniu 21.09.2017 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców
z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    W dniu 21.09.2017 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Izabela Buryło członek
II Nina Działo członek
III Anna Michalik członek
IV Agnieszka Krawczyk skarbnik
V Agnieszka Jemioło sekretarz
VI Andrzej Majewski z-ca przewodniczącego
VII Tomasz Zaręba przewodniczący

 


Rodzice 2016/2017

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 
na  dzień  26.06.2017 r.
1
. Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  rozpoczęcie   roku  szkolnego  2016/17  -  281,92  zł

         Ogółem  Rodzin w roku  szkolnym 2016/17 :   58
     2.  Z  tej  liczby  wpłaciło :  48  rodzin ,  ( nie  wpłaciło  10  rodzin)
          1  rodzina         50 zł                        -       50
          2  rodziny         21 zł                        -       42
         12  rodzin           35 zł                        -      420
         33  rodziny         30 zł                        -      990
     3. Wpłaty  od  Sponsorów                    -      850
     4. Świadczenie edukacyjne  ( Firma  Gothaer) - 656
     5. Stan finansów ogółem:                    - 3289,92 zł.
    
Z  tego  wydano  wg  zestawienia  rachunków  :  2 628,03 zł

Lp.

Wydatki :

Kwota  rachunku

Uwagi

1

Papier  ksero

22,29

 

2

Dyplomiki  na  Pasowanie

42,15

 

3

Dopłata  do  wycieczki

10

 

4

Paczki  na  Mikołaja

700,64

 

5

Reklamówki  do  pakowania  prezentów

7,80

 

6

Mandarynki  do  paczek

34,90

 

7

Soki,  pączki  dla  dzieci

106,68

 

8

Długopisy  na  nagrody

164,35

 

9

Książki  na  nagrody

499,62

 

10

Papier  ksero

116,91

 

11

Pączki  dla  dzieci

100

 

12

Róże na  wybór  „MISS   szkoły”

27

 

13

Słodycze  na  wybór „MISS  szkoły”

9,89

 

14

Zestaw  biżuterii na  wybór „MISS  szkoły”

9,99

 

15

Farby, pastele, pisaki

150,90

 

16

Medale  na  tasiemkach

23,98

 

17

Nożyczki, temperówki  na  nagrody

135,94

 

18

Książka  na  nagrodę  dla najlepszej  uczennicy

34,99

 

19

Wycieczka  do  Rzeszowa  (Liga  Czytelnicza )   -  przejazd

430

 

                                                                        Ogółem:          2  628,03

Stan  finansów  na  dzień  26.06.2017 r.  -     661,89 zł.

W dniu 20.09.2016 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców
z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    W dniu 20.09.2016 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Marcelina Dzieciuch członek
II Dorota Strzelczyk członek
III Agnieszka Krawczyk skarbnik
IV Agnieszka Jemioło członek
V Andrzej Majewski z-ca przewodniczącego
VI Tomasz Zaręba przewodniczący

Rodzice 2015/2016

 SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 
na  dzień  29.06.2016 r.

 1. Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  rozpoczęcie   roku  szkolnego  2015/16   -  535,48 zł
     Ogółem  Rodzin w roku  szkolnym 2015/16 :  62

 2. Z  tej  liczby  wpłaciło :  46  rodzin ,  ( nie  wpłaciło  16  rodzin)

          2  rodziny        50 zł                        -     100
          32  rodziny        30 zł                        -     960
          12  rodzin          35 zł                        -     420                                                                Ogółem  wpłaty  :   1 480 zł                                                      

 3. Stan  finansów    ogółem  : 2 015,48
  
Z  tego  wydano  wg  zestawienia  rachunków  : 1 733,76 zł

Lp.

Wydatki :

Kwota  rachunku

Uwagi

1

Zdjęcia  do kroniki

13,75

 

2

Tkanina  zasłonowa

32,66

 

3

Wstążki do  dekoracji

57,60

 

4

Reklamówki  do  paczek

7,90

 

5

Tablica  pamiątkowa (100 lecie  szkoły)

221,40

 

6

Słodycze  na  Mikołaja

408,36

 

7

Pomarańcze, klementynki, banany

166,37

 

8

Artykuły  na  nagrody  w  konkursach

48,82

 

9

Pastele  olejne  na  nagrody  w  konkursach  plastycznych

174,97

 

10

Nagrody  w  konkursach  z  języka  polskiego

19,90

 

11

Pączki  dla  dzieci

100

 

12

Teczki „Absolwent  szkoły”

57,70

 

13

Lody  dla  dzieci  z  okazji  Dnia  Dziecka

66,50

 

14

Książki  na  nagrody

1,00

 

15

Książki  na  nagrody

191,40

 

16

Piłka  siatkowana na  nagrody

79,96

 

17

Piłka  nożna  na  nagrody

85,47

 

                                                       Ogółem :             1733,76

Stan  finansów  na  dzień  29.06.2016 r.  -     281,92 zł.

Rzemień, 29.06.2016 r.

 

W dniu 24.09.2015 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców
z wychowawcami  klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców osoby, które w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    W dniu 24.09.2015 r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Dorota Strzelczyk z-ca przewodniczącej
II Agnieszka Krawczyk członek
III Antoni Augustyn członek
IV Teresa Bielecka członek
V Joanna Niedbała członek
VI Michalina Pytel przewodnicząca

 


Rodzice 2014/2015

 SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 
na  dzień  10.07.2015 r.

1. Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  rozpoczęcie   roku  szkolnego  2014/15   -  62,71 zł

Ogółem  Rodzin w roku  szkolnym 2014/2015 :   61

          2. Z  tej  liczby  wpłaciło :  52  rodziny,
                   
                        1 rodzina        50 zł                        -  50
                        1  rodzina       30 zł                        -  30
                        14  rodzin       25 zł                        -  350 
                        36  rodzin       20 zł                        -  720                                                                     
                        Wpłaty  od  Sponsorów 3x100 zł  -  300   

                                                 Ogółem  wpłaty  :   1 450 zł

             3. Stan  finansów    ogółem  :  1512,71 zł                                                                             

             Z  tego  wydano  wg  zestawienia  rachunków  : 977,23 zł        

Lp.

Wydatki :

Kwota  rachunku

Uwagi

1

Dyplomy  pasowania  na  ucznia  kl. I

48,90

 

2

Dopłata  do  wyjazdu  do Mielca  kl. I - III

2,00

 

3

Słodycze  do  paczek  na  Mikołaja

229,26

 

4

Książki                         

2,00

 

5

Książki  na  nagrody  dla  dzieci

261,30

 

6

Kiełbasa  na  grill   z  okazji  Dnia  Dziecka

33,20

 

7

Talerzyki, kubki, widelce … 

24,99

 

8

Artykuły  spożywcze  na  gofry  z okazji  Dnia  Dziecka

170,29

 

9

Teczka  Absolwent  szkoły  podstawowej

65,30

 

10

Dofinansowanie do  wycieczki  kl. VI

139,99

 

                                                     

Stan  finansów  na  dzień  10.07.2015 r.  -   535,48 zł


W dniu 13.09.2013r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców z wychowawcami
klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców
osoby, które    w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

      W dniu 27.09.2013r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Agnieszka Krawczyk sekretarz
II Dagmara Słąba członek
III Andrzej Majewski z-ca przewodniczącej
IV Grzegorz Bukowski członek
V Jacek Ziomek skarbnik
VI Irena Wolak przewodnicząca

Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski - dziękuje odchodzącej radzie za całoroczną pracę dla dobra uczniów i szkoły;

 D Z I Ę K U J E M Y

a nowej życzymy sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
placówki we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami.

 


Rodzice 2013/2014

W dniu 13.09.2013r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców z wychowawcami
klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców
osoby, które    w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

      W dniu 27.09.2013r. wybrano zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Ewa Augustyn-Leś  członek
II Andrzej Majewski  z-ca przewodniczącej
III Danuta Klisiak  skarbnik
IV Marta Strzelczyk  sekretarz
V Irena Wolak  przewodnicząca
VI Balbina Augustyn  członek

Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski - dziękuje odchodzącej radzie za całoroczną pracę dla dobra uczniów i szkoły;

 D Z I Ę K U J E M Y

a nowej życzymy sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
placówki we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami.

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 
na  dzień  07.07.2014 r.

    1. Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  rozpoczęcie   roku  szkolnego  2013/14   -  402,37zł
        Ogółem  Rodzin w roku  szkolnym 2013/14 :   65

    2. Z  tej  liczby  wpłaciło :  53  rodziny:
        1 rodzina - 50 zł, 2  rodziny - po 30 zł, 13  rodzin - po 25 zł, 31  rodzin - po 20 zł,
        6  rodzin - po 15 zł.
       Wpłaty  od  Sponsorów  1 -  200 zł, 2 -  po 100 zł
      
Ogółem  wpłaty:  1545 zł. 
       Stan  finansów ogółem:  1927,37 zł.
     
Z tego wydano wg zestawienia rachunków: 1884,66  zł

Lp.

Wydatki :

Kwota  rachunku

Uwagi

1

Dyplomy  na  pasowanie  uczniów  klasy  I

127,40

 

2

Kwitariusze

17,05

 

3

Paczki  na  „MIKOŁAJA”

1153,21

 

4

Drożdżówki   na  Dzień  Patrona

50,80

 

5

Przewóz dzieci  na  konkurs  do  Tuszymy

100

 

6

Listy  gratulacyjne, teczka  absolwenta

59,90

 

7

Książki  na  nagrody

376,30

 

Stan  finansów  na  dzień  07.07.2014 r.  -   62,71zł.

   Rzemień, 07.07.2014 r.


Rodzice 2012/2013

W dniu 21.09.2012r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców z wychowawcami
klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców
osoby, które    w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    Rada Rodziców na rok szkolny 2012/2013:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Magdalena Bryk  przewodniczący
III Jacek Ziomek  z-ca przewodniczącej
II Grażyna Łucjan  skarbnik
IV Irena Wolak  członek
V Małgorzata Nycek  członek
VI Alina Wesołowska  członek

 Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski - dziękuje odchodzącej radzie za całoroczną pracę dla dobra uczniów i szkoły;

 D Z I Ę K U J E M Y
a nowej życzymy sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
placówki we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami.

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 
NA  KONIEC  ROKU  SZKOLNEGO  2012/2013

1. Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  zakończenie  roku  szkolnego  2011/2012 – 358,19zł
    Ogółem  Rodzin :   65
2. Z  tej  liczby  wpłaciło :  58  rodzin

        1 rodzina    150  zł   ( Bryk  Robert  i  Magdalena)
        1  rodzina   130 zł   
( Nycek  Jacek  i   Małgorzata)   
        1  rodzina   100 zł   
( Bryk  Antoni  i  Genowefa)
        2  rodziny    50  zł   
( Gryga Mirosław  i  Grażyna , Kurgan  Krzysztof  i  Stanisława) 
        5  rodzin       30 zł
        2  rodziny    25  zł                                                                                                   
        10  rodzin      20  zł                                                                                                    
        36  rodzin      15  zł                                                                       

                                                                                         Ogółem  wpłaty  :         1420,00 zł                                                                                     

3. Stan  finansów  ogółem  :                                                                                     1 778,19  zł

Z  tego  wydano  wg  zestawienia  rachunków  :                                                      1 375,82  zł

Lp.

Na  co  wydano? 

Kwota  rachunku

Uwagi 

1

Dyplomy  na  pasowanie  uczniów  klasy  I

67, 58

 

2

Paczki  na  „MIKOŁAJA”

799,46

 

3

Drożdżówki   na  Dzień  Patrona

64

 

4

Książki  na  nagrody 

100,10

 

5

Pączki  dla  dzieci  na „ tłusty  czwartek”

110

 

6

Kwiaty  dla  prowadzących  zajęcia 

31

 

7

Dziurkacz  ozdobny ( nagrody  dla  dzieci)

48,01

 

8

Dziurkacz  ozdobny ( nagroda  dla  dziecka)

12,57

 

9

Czekolady na  nagrody 

37,20

 

10

Listy  gratulacyjne – pożegnanie  uczniów  kl. VI

53,90

 

11

Książka  do  przyrody  „ Detektyw  przyrody  świat”

26

 

12

Najsłynniejsze  obrazy  Malarstwa  Europejskiego 

26

 

                                                       Ogółem :             1 375,82

 Stan  finansów  na  koniec  roku  szkolnego  2012/2013   -   402,37
 
Rzemień, 2013-07-12


Rodzice 2011/2012

W dniu 20.09.2011 r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców z wychowawcami
klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców
osoby, które    w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

    Rada Rodziców na rok szkolny 2011/2012:

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Zygarlicki Jarosław  przewodniczący
II Michalina Pytel  z-ca przewodniczącej
III Strzelczyk Marta  skarbnik
IV Zaręba Tomasz  członek
V Ignac Alicja  członek
VI Żmuda Renata  członek

 Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski - dziękuje odchodzącej radzie za całoroczną pracę dla dobra uczniów i szkoły;

 D Z I Ę K U J E M Y
a nowej życzymy sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
placówki we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami.

 Sprawozdanie finansowe ... - Rzemień, 10.07.2012r.
 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 
NA  KONIEC  ROKU  SZKOLNEGO  2011/2012

 1. Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  zakończenie  roku  szkolnego  2010/2011 – 848,09 zł

   Ogółem  rodzin :   64

 2. Z  tej  liczby  wpłaciło  :  
         34
rodziny     x  30 zł - 1020                                                                                          
           1 rodzina     x  20 zł -     20                                                                                          
           3 rodziny     x  15 zł -     45                                                                                            
           1 rodzina     x  10 zł -     10                                                                                               
           1 rodzina     x    5 zł -       5                          
              Razem:                 - 1100                                                              

 3. Wpłaty  od  Sponsorów :

1

Kriss - Mat

1 x  100

100

2

Bryk  Genowefa , Antoni

1 x  100

100

3

Sukiennik  Maria, Bernard

1 x  200

200

4

Zaręba  Tomasz

1 x  100

100

 4. Stan  finansów  ogółem  :     2 448, 09 zł

 Z  tego  wydano  wg  zestawienia  rachunków  :

Lp.

Na  co  wydano

Kwota  rachunku

1

Dyplomy  na  pasowanie  uczniów  klasy  I

61,90

2

Zakup  dowodów  wpłat KP

12,98

3

Wywołanie  zdjęć  do  kroniki  szkolnej

36,30

4

Papier  ozdobny 

9,00

5

Kompozycje  kwiatowe  dla  posłów , władz gminnych  i  „przyjaciół  szkoły”

181,00

6

Wywołanie  zdjęć  do  kroniki  szkolnej

38,94

7

Słodycze  na  Mikołaja

476,85

8

Długopisy, reklamówki

255,82

9

Drożdżówki  dla  dzieci  na   zabawę  andrzejkową

76,51

10

Artykuły  spożywcze  na  gofry  i  galaretki  dla  dzieci  -  zabawa  choinkowa

124,40

11

Pączki  dla  dzieci  -  „tłusty  czwartek”

90,40

12

Książki  na nagrody 

353,10

13

Książki  na  nagrody

219,60

14

Rozliczenie  wpłaty  za  sprawdziany

30,80

15

Czekolady  na  nagrody

37,45

16

Długopisy  dla  dzieci  z  baletu  orkiestry

19,45

17

Listy  gratulacyjne  dla  uczniów  klasy  VI

65,40

                                                                 Razem :          2 089, 90 zł

 Stan  finansów  na  koniec  roku  szkolnego  2011/2012   -   358,19 zł


Rodzice 2010/2011

W dniu 22.09.2010r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców z wychowawcami
klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców
osoby, które    w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

  Rada Rodziców na rok szkolny 2010/2011:
 

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Bogusława Haracz  sekretarz
II Marta Strzelczyk  z-ca przewodniczącej
III Małgorzata Nycek  skarbnik
IV Agnieszka Jemioło  członek
V Marek Kralisz  członek
VI Michalina Pytel  przewodnicząca


 Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski - dziękuje odchodzącej radzie za całoroczną pracę dla dobra uczniów i szkoły;

D Z I Ę K U J E M Y


a nowej życzymy sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
placówki we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami.

 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 

NA  KONIEC  ROKU  SZKOLNEGO  2010/2011

1. Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  zakończenie  roku  szkolnego  2009/2010 - 364, 80

         Ogółem  Rodzin :   69
      
2. Z  tej  liczby  wpłaciło  :
           33  rodziny     x  30  zł                                                                             990
             2
  rodziny     x  20 zł                                                                                40
           
 6  rodzin      x  15 zł                                                                                 90
                                                                      Ogółem  wpłaty  :         ___________
                                                                                              1 120 zł

 3. Wpłaty  od  Sponsorów :                                                                               

 •  Kriss Mat                                              1 x 100                           100  zł                   
 • Bryk  Genowefa , Antoni                        1 x 100                            100   zł
 • Szypuła  Kazimierz                                 1 x 100                            100   zł
 • Strzelczyk  Marta, Paweł                        1 x 100                            100   zł
 • Sukiennik  Maria,  Bernard                     1 x 200                             200  zł
 • Pytel  Michalina,  Henryk                        1 x 100                            100  zł
 • DEZAKO                                              1 x 770                             770  zł
 • Kwaśniewska  Jolanta, Leszek                1 x 100                            100  zł

                                                                                        Ogółem  :      1 570  zł

      4. Stan  finansów  ogółem  :                                                    3 054,80  zł

          Z  tego  wydano  wg  zestawienia  rachunków  :

 1. Dyplomy  na  Pasowanie  uczniów  kl.-54,35 zł  

 2. Drożdżówki  z  jabłkiem  na  Andrzejki-89,56 zł

 3. Słodycze  dla  dzieci  z okazji  Mikołaja-433,40 zł

 4. Bałwanki  dla  dzieci  z  okazji  Mikołaja-192,50 zł

 5. Ozdoby  świąteczne-50,00 zł

 6. Drożdżówki  z  jabłkiem -  Dzień  Patrona-76,72 zł

 7. Książki  na  nagrody-546,40 zł

 8. Paczka  dla  Mikołaja-47,85 zł

 9. Rogaliki  dla  dzieci - zabawa  choinkowa-39,00 zł

 10. Lizaki  dla  dzieci  -  Walentynki-27,00 zł

 11. Pączki  dla  dzieci  -  „tłusty czwartek”-90,00 zł

 12. Teczki  dla  absolwentów,  listy gratulacyjne  dla  Rodziców-98,30 zł

 13. Dofinansowanie  do  sprawdzianów-128,00 zł

 14. Książki  na  nagrody  dla  klas  I – III-231,80 zł

 15. Papier  ozdobny  na  dyplomy-42,66 zł

 16. Encyklopedia  dla  najmłodszych-27,97 zł

 17. Drożdżówki  dla  dzieci  na  konkurs  matematyczny-31,20 zł

                                                                            Ogółem  wydano :     2 206,71 zł

 Stan  finansów  na  koniec  roku  szkolnego  2010/2011   -   848,09 zł


Rodzice 2009/2010

W dniu 17.09.2009r. na pierwszym, w tym roku szkolnym spotkaniu rodziców z wychowawcami
klas odbyły się wybory do Rad Oddziałowych. Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców
osoby, które    w wyborach do rad oddziałowych  otrzymały największą liczbę głosów
są równocześnie wybrane do Rady Rodziców.

  Rada Rodziców na rok szkolny 2009/2010:
 

Klasa  Imię i nazwisko Funkcja w radzie
I Marta Strzelczyk  z-ca przewodniczącej
II Jacek Augustyn  członek
III Magdalena Mazur  skarbnik
IV Marek Kralisz  członek
V Michalina Pytel  przewodnicząca
VI Leonard Kolbusz  członek


 Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski - dziękuje odchodzącej radzie za całoroczną pracę dla dobra uczniów i szkoły;

 D Z I Ę K U J E M Y


a nowej życzymy sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
placówki we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami.

 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 

NA  KONIEC  ROKU  SZKOLNEGO  2009/2010

 

   Ogółem  Rodzin :   69

         2. Z  tej  liczby  wpłaciło  :
          
  43  rodziny     x  30  zł                                                                                            1 290
              
2  rodziny     x  20 zł                                                                                                  40
              
5  rodziny     x  15 zł                                                                                                  75

                                                                                        Ogółem  wpłaty  :         ___________

                                                                                                                                        1 405 zł

         3. Wpłaty  od  Sponsorów : 

 • 1 x 200                                                                                                               200,00  
 • 4 x 100                                                                                                               400,00   

         4. Stan  finansów  ogółem  :                                                                            2 228,04

           Z  tego  wydano  wg  zestawienia  rachunków  :

 1.    Dyplomy  na  Pasowanie  uczniów  kl. I                                                         41,70    

 2.    Artykuły  spożywcze  na  zorganizowanie  Pasowania                                   50,83

 3.    Reklamówki  z  Mikołajem                                                                                8,15

 4.    Wafelki,  batony                                                                                            162,96

 5.    Sprężyna – zabawka                                                                                      193,20

 6.    Lakier dekoracyjny, łańcuch  ozdobny                                                            15,10

 7.    Chipsy  do  paczek  na  Mikołaja                                                                     42,00

 8.    Kubki, ozdoby  świąteczne                                                                            242,50

 9.    Czekolady                                                                                                        38,87

 10.    Ozdoby  świąteczne                                                                                           5,60

 11.    Soczki  dla  dzieci  z  okazji  zabawy  andrzejkowej                                       37,59

 12.    Książki  na  nagrody  - zakończenie  roku  szkolnego                                    463,80

 13.    Książki  na  nagrody  (bonus)                                                                             1,00

 14.    Pączki  dla  uczniów  z  klas  IV-VI  z  okazji  zabawy  choinkowej               41,40

 15.    Pączki  dla  dzieci  z  klas  I-III  z  okazji  zabawy  choinkowej                      33,30

 16.    Zajączki  w  czekoladzie                                                                                   26,25

 17.    Jajka  w  czekoladzie                                                                                         16,65

 18.    Dyplomy,  listy  gratulacyjne  dla  rodziców  -  pożegnanie  klasy VI             76,70

 19.    Baranek,  zajączek,  jajeczka                                                                              4,90

 20.    Zajączki  wielkanocne                                                                                         9,90

 21.    Napoje  dla  dzieci   z okazji  Dnia  Dziecka                                                     66,66

 22.    Książki  na  nagrody  -  zakończenie  roku  szkolnego                                    262,80

 23.    Słowniki  planszowe  z  języka  angielskiego  na  nagrody                               18,00

 24.    Dyplomy  dla  Rodziców                                                                                     3,38

                                                                                                Ogółem  wydano :   1 863,24

Stan  finansów  na  koniec  roku  szkolnego  2009/2010   - 364,80  zł


 

 Stan  finansów  Rady  Rodziców  na  zakończenie  roku  szkolnego 

 2008/2009 -  223,04 zł


Stan  finansów Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego

 2007/2008  - 142, 03 zł