WSPARCIE PEDAGOGA SZKOLNEGO,  PEDAGOGA SPECJALNEGO, PSYCHOLOGA  I TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.  M.  DĄBROWSKIEJ
W RZEMIENIU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    Pedagog specjalny - pani Katarzyna Kerz
                                   - codziennie od 8.00 do godz. 13.00

    Psycholog - pani Iwona Klich
                                   - środa od 8.00 do 8.45
                                  
- czwartek od 8.00 do godz. 15.25

    Terapeuta pedagogiczny - pani Kinga Kwarta
                                  - wtorek od 8.00 do godz. 13.45

    Pedagog szkolny - pani Anna Jaromi
                                  - środa - od 10.20 do godz. 14.20